• Seçme ve Yerleştirme

  Açık pozisyonlarınız için Petek İnsan Kaynaklarının seçme ve yerleştirme uzmanlığından yararlanarak, zamandan ve giderlerinizden tasarruf edebilir, doğru seçilmiş iş gücüyle uzun soluklu çalışma fırsatı yakalamış olursunuz. Seçme ve yerleştirme alanında, Türkiye’nin en seçkin özel istihdam şirketlerinden biri olarak, özellikle uzman ve orta kademe pozisyonlar için size hizmet veriyoruz. Seçme ve yerleştirme süreçlerinizde, zamanınızı efektif kullanabilmeniz ve amacınıza en uygun iş gücüne ulaşabilmeniz için yanınızdayız. İşe aldığınız personel ile ilişkilerinizin uzun soluklu ve kalıcı olması bizim için en önemli önceliklerden biridir. Petek İnsan Kaynakları kanalıyla işe aldığınız çalışanlar, sizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz ve kurum kültürünüze en uygun eşleştirmeyi yaptığımız için sizinle uzun soluklu bir yolculuğa çıkacaklardır.

 • Toplu İşe Alım

  Petek İnsan Kaynakları Antrepoculuk ve Depoculuk uzman danışmanları ile firmanıza özel hazırlanmış projelendirme çalışmalarını, ihtiyaç duyulan benzer niteliklerdeki çalışanların toplu işe alım süreçlerini, profesyonel bir değerlendirmenin sonucunda kısa sürede doğru işgücüne ulaşmanız için eksiksiz bir hizmet anlayışı ile aranan nitelikteki çalışanı kurumunuza kazandırır.

 • Bodrolama

  Personel bütçesinin hazırlanması,
  Personel ödemeleriyle birlikte kıyaslamalı ayrıntılı raporların düzenlenmesi,
  Bordro hesaplanması ve basımı,
  SSK bildirgelerinin düzenlenmesi, gönderimi,
  İş-Kur belgelerinin hazırlanması,
  İşten çıkış işlemlerinin yürütülmesi, tazminatların hesaplanması,
  Kıdem yükü tablolarının oluşturulması,
  Şirket yükü olmaktan çıkacaktır.
  Bordrolama Aşamaları
  Mevcut Personelin Bilgi Girişi Ve Dosyalarının Tamamlanması,
  Yeni İşe Başlayan Personel İle İlgili İşlemler,
  Personelin Çalışma Dönemindeki İşlemleri,
  Personelin İşten Çıkış İşlemleri,
  Ücret Ödeme İşlemleri,
  Aylık Periyodik İşlemler

 • Dönemsel Personel Tedariki

  Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun adayları seçerken çok titiz ve özenli bir süreç uyguluyoruz. Farklı etaplı mülakatlar, beceri testleri, genel yetenek testleri sonucunda size, işe başladığı gün verimlilik alabileceğiniz elemanlar yerleştirir ve özel bir hizmet sağlarız. Başlangıç noktamız, ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru seçimi yapabilmemiz için sizi ve kendi adaylarımızı anlamaktır. Ayrıca, biz kendi tedarik ettiğimiz kişilere iş verdiğimiz için, siz hiç bir konuda işveren sorumluluğu üstlenmezsiniz. Günlük Aylık Yıllık Personel ihtiyacı sağlanır. Personel ihtiyacı konusunda hizmet verdiğimiz branşlar ve eleman vasıfları öncelikli olarak; Yükleme Boşaltma, Ofis boy, Santral memuru, Servis ve temizlik elemanı, Muhasebe elemanı, Bilgisayar operatörü ve Teknik eleman (Forklift operatörü, Elektrikçi, Tır şoförü, Etiketleme ve Paketleme v.s.) olarak sıralanabilir. Amacımız, insan gücünün gerektiği alanlarda çalışan bir firmanın personel ile ilgili tüm sorunlarının çözümlenmesi ve böylece söz konusu firmanın temel amacına odaklanmasını sağlamaktır. Şirketinizin organizasyonel yapısı içerisinde; beyaz yaka eleman talepleriniz tarafımızca tedarik edilir. Tarafımızca yapılacak ön görüşme ve değerlendirmenin sonucunda seçiminize sunulur. Bordrolama Firmaların ana faaliyetlerini gerçekleştiren çekirdek kadroları dışında farklı pozisyonlarda çalışan kadroları için; yasal mevzuat kapsamındaki bilgi ve tecrübesi, kurumsal altyapısı, elektronik veri tabanı ağı, iş hukuku, işçi sağlığı ve güvenliği konularındaki çözüm ortaklarıyla tüm iş yükünü üzerine alarak bordrolama hizmeti sunar.

 • Personel İşe Alım Danışmanlığı

  İşbirliği içerisinde olan firmalara hem iş gücünden ve zamandan tasarruf etmiş, hem de mesleki açıdan yanılma payını en aza indirmiş olarak hizmet sunmaktadır.

 • Sürekli Personel İşe Alım Hizmeti

  Şirketlerin yaşamakta oldukları darboğaz aşmalarında ve verimliliklerini maksimize etmelerinde iş ortaklığı yapmaktadır. Şirketlerin, pazardaki rekabet güçlerini koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri için, yönetim fonksiyonlarının ve iş süreçlerinin verimliliğinin maksimize edebilecek şekilde tasarlanmış olarak hizmet sunmaktadır.

 • Yönetici İşe Alım Hizmeti

  Şirketlerin yönetim kademeleri için, ihtiyaç duyulan pozisyona yönelik olarak, o pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve yönetim tecrübesine sahip adayları araştırır, sektörel bazda araştırmaları sonucu, potansiyel yönetici keşfetme çalışmalarında bulunur.

 • Çağrı Merkezi Ekipleri

  Firmanız tarafından ihtiyaç duyulan çağrı merkezi personeli, müşteri temsilcisi, satış danışmanları gibi ortak veya benzer nitelikteki personelin grup görüşmelerle hızlı ve kısa sürede işe alımı konusunda sunulan çözümdür.

 • Direkt Satış Ekipleri

  İşe alınacak kriterlerin ortaklaşa belirlenmesinden sonra sektöre ve pozisyona özel hazırlanan grup vaka analizleri ile en doğru adayların pozisyona yerleşiml sağlanmaktadır.

 • Stand Tanıtım Ekipleri

  Stant ekibi etkinliği artıracak süreçlerin tasarlanması, performans sistemlerinin hayata geçirilmesi, satış ekiplerinin yetkinliklerinin artırılması ve etkin teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesi gibi alanlarda dünyanın önde gelen firmalarına satış operasyonlarına değer katma konusunda hizmet sunmaktadır.

 • Proje Bazlı Bordrolama

  İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı
  Özlük dosyalarındaki eksik evraklar Aylık sigorta prim bildirgeleri
  Bordroların SSK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tespiti.

 • Dönemsel Bordrolama

  Dönemsel Personel Temininin Size Sağladığı Avantajlar

  • Yeni personel alımı için bütçe onayı alırken geçen sürede işlerin aksamasını engeller.
  • Belli dönemlerde artan iş hacminin yönetilmesi için dönemsel personel temini ile Departman personel sayısını ve maliyetlerini optmum seviyede tutmanızı sağlar.
  • Sektörün/işin doğasından ötürü personel devir hızının yüksek olduğu durumlarda, işin aksamasını engeller.
  • Sektör/ekonomideki hızlı değişimlere, daralmalara veya büyümelere, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlar.

 • Sürekli Bordrolama

  Personelin için gerekli resmin belgelerin(vizite kağıdı) temin edilmesi, her türlü SSK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin şirket adına yönetilmesi.
  • İşe giriş sigorta bildirgelerinin hazırlanması ve SSK’ya kaydı, işten ayrılışta hesaplanması gerekli ihbar, kıdem ,gibi ücret hesaplamalarının yapılması.
  • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi.
  • Maaş hesaplamaları veya bordro içeriği ile ilgili şirketin belirlemiş olduğu sınırlar dahilinde personel isteklerinin karşılanması.
  • İşten ayrılan veya emekli olacak personele ait ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması.

 • Eğitim Danışmanlığı

  İSG
  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derecelendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi. Meslek Yeterlilik Belgesi Mesleki Yeterlilik; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı ve işgücünün eğitim sonrasında belgelendirildiği bir sistem.

 • Çağrı Merkezi Eğitimleri

  Tarafımızca defalarca denenmiş ve hizmet verdiğimiz kurumlarda başarı ile tatbik edilmiş telefonda satış modelinin transferi sonrası katılımcıların telefonda satış etkinlik ve adetlerinin doğrudan artması hedeflenmektedir.

 • Direkt Saha Satış Ekibi Eğitimleri

  Satış, pazarlama ve marka süreçlerini içeren, çalışanlarınızın hizmet anlayışı, bilgi ve becerilerinin geliştirildiği ve dolayısıyla sonuçların sizin Pazar payınıza, karlılığınıza ve verimliliğinize yansıyacak çok kapsamlı bir program ile farkındalık sunmaktadır.